oude hollandse nieuwe

bestuur

Oude hollandse Nieuwe

Voorzitter en dirigent                       Penningmeester                         Bestuurslid horeca

     Loes Hartman                          Sonja Hendriks                        Yvonne Knorr

        Secretaris                                          Secretaris                            Bestuurslid activiteiten

 Elly Kuiper                              Jolanda de Wilde                    Anneke de Jong 

 


Deze website is gemaakt op een Apple computer door Martineke