Oude Hollandse Nieuwe

Door het coronavirus

gaan de optredens en

oefenavonden

binnen voorlopig

niet door.